LISTA DOWNLOAD PER CLASSI
08 ottobre 2019 - Nomina UdR integrativa - J22
06 ottobre 2019 - Nomina UdR - J22
16 giugno 2019 - Classifiche - J22
15 ottobre 2018 - Nomina UdR rev.1 - Match racing - J22
30 settembre 2018 - Bando di Regata - Match racing - J22
18 settembre 2018 - Nomina UdR - Match racing - J22
25 ottobre 2017 - Classifiche - J22
25 ottobre 2017 - Bando di Regata - J22
05 ottobre 2017 - Nomina UdR - J22
07 giugno 2017 - Nomina UdR - J22
29 settembre 2016 - Nomina UdR - J22